Finansiert beløp 
måneder
Månedlig kostnad             36 måneder 
Månedlig kostnad 60 
måneder 
50 000 kr    
1263 kr   
 822 kr
200 000 kr 
 5049 kr    
3288 kr
500 000 kr   
 12 621 kr    
 8218 kr
1 000 000kr     
25 241 kr    
 16 436 kr