BESTILLING

Bestilling gjøres via vår hjemmeside www.kraftmark.no. En bekreftelse på bestillingen sendes ut til den oppgitte e-posten innen noen minutter. Får du ingen bekreftelse, må du ta kontakt med oss. For å gjøre en bestilling, må du være 18 år eller alternativt ha samtykke fra en myndig person. Kraftmark forbeholder seg retten til å annullere en bestilling fra kunde. Alle ordrer anses som bindende. Useriøse ordrer blir rapportert til politiet uten unntak. Vi logger IP-numre på alle ordrer. Hvis du har gjort en bestilling ved en feiltakelse, må du kontakte oss umiddelbart.

KJØPSAVTALEN

Nedenfor finner du våre salgsbetingelser som gjelder for salg av produkter fra www.kraftmark.no til forbrukere. Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Har du spørsmål rundt dine rettigheter og lovverk rundt kjøp på nett anbefaler vi deg å ta en titt på forbrukerrådet.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kraftmark er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år.

Når du bestiller vil vi sende en ordrebekreftelse. Når du har mottatt denne bekreftelsen, vil kjøpsavtalen begynne å gjelde. Vi forbeholder oss retten til å annullere en bestilling. Dette kan være fordi vi ikke har produktet på lager, eller vi har unnlatt å reservere pengene fra kredittkortet ditt. Hvis vi har problemer med bestillingen din, vil vi kontakte deg. Kraftmark inngår ikke avtaler med mindreårige (under 18 år) uten samtykke fra overordnet myndig. I tilfelle feil i aksjestatus eller pris forbeholder Kraftmark seg retten til å kansellere kjøpsavtalen. All bildeinformasjon skal sees på som illustrasjoner og kan ikke garanteres å reprodusere det nøyaktige utseendet til produktet. For spørsmål angående betydningen av Kraftmarks kjøpsbetingelser, vennligst kontakt vår kundeservice på e-post: post@kraftmark.no

PARTENE

Selger er Kraftmark, Teglverkveien 15, 8006 Bodø, post@kraftmark.no, Tlf 90588109, Org nr 912 386 953, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

LEVERANSE

Du får dine varer innen 3-5 arbeidsdager etter at vi har fått din bestilling. Noen produkter kan under høysesongen eller ved høy belastning ha noe lengre leveringstid. Vi reserverer oss for endelig salg så vel som for eventuelle prisfeil som kan oppstå. Ved disse anledninger vil Kraftmark kontakte deg for å se hvordan du vil gå videre med bestillingen.

Sørg for å fylle ut riktig adresseinformasjon, for endring av leveringsadresse etter at bestillingen er registrert hos Kraftmark, vil det bli belastet et gebyr på 100 kr. Pakker som ikke blir samlet inn innen 14 dager vil bli returnert til Kraftmark. Hvis dette gjøres, vil et gebyr for en ikke avslørt pakke på NOK 500 belastes. Det tilsvarer kostnadene det førte til at vi sendte ut pakken og mottok den i retur. Uoppløste pakker dekkes ikke av angreretten

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGEHETER OG REKLAMASJONSFRIST 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig

KONFLIKLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt om( Forsinkelse og manglende levering eller mangel ved varen) Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

HENTING PÅ LAGER

Etter at bestillingen er plassert på webben, vil du normalt motta en e-post innen 24 timer om at bestillingen din er på vei. Bestillingen er tilgjengelig for henting fra butikken mellom 08.00-16.00 (lunsj stengt mellom 11.30-12.30).
Hvis du ikke har mottatt bestillingen din innen 10 dager, vil ordren bli kansellert og tilbakebetalt med mindre annet er avtalt.

Ta med bestillingsnumre og legitimasjon når du henter bestillingen. Hvis du sender et bud, vennligst legg inn begge identifikasjonene.

Hvis du har spørsmål angående henting, kan du kontakte post@kraftmark.no

Henteadresse: Sigurdsgatan 35B i Västerås. Vegg-i-vegg med hjemmeplan, overfor Willys Sportfishing.

TRANSPORTGARANTI

Alle leveranser er forsikret av Kraftmark. Hvis pakken er skadet før du åpner den, må du varsle leveringsstedet. Synlige feil må rapporteres direkte til sjåføren eller til den ansatte på postkontoret. I slike tilfeller må du ikke innløse pakken. Hvis du allerede har åpnet pakken når du oppdager skaden, må du kontakte Kraftmark for å endre produkt, ødelagte varer erstattes gratis av Kraftmark. Skjulte feil må rapporteres til oss innen 3 virkedager etter levering. Det er viktig at du returnerer varen innen 14 dager.

BETALING

Betaling av varer skjer for øyeblikket med kreditt- / debetkort, vipps eller via Klarna. Ved kortbetaling har Kraftmark rett til å kontrollere gyldigheten av kortet, at det er dekning for kjøpesummen og adresseopplysninger til kjøperen. Kraftmark forbeholder seg retten til å nekte kjøp.

ALDERSGRENSE

Ved lov kan Kraftmark ikke selge til personer under 18 år.

FORCE MAJEURE

I tilfelle omstendigheter som er utenfor for vår kontroll, som endret lovgivning, statlige tiltak, streik, blokade, sabotasje, krig, terrorisme, brann, flom, naturkatastrofer eller lignende, opphører Kraftmarks forpliktelser til å oppfylle kjøpsavtalen inntil disse omstendighetene er løst. Hvis en slik forsinkelse tar lenger enn 2 måneder, har både du og Kraftmark rett til å si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning uten noen plikt til å betale erstatning.

SIKKERHET

Vi vil ikke røpe noen personlig informasjon under noen omstendigheter. Dette gjelder også e-postadresser du oppgir til oss. Vi bruker bare sikre betalingsmetoder.

FRAKTKOSTNADER

Vi har forskjellige fraktkostnader, som alle er basert på transportørens pris og avhenger av varens vekt og størrelse. De faktiske fraktkostnadene vises alltid etter at du har kommet inn i handlekurven. Levering skjer som brev, pakker, hjemmepakker eller som pallvarer.